URZĄD MIASTA I GMINYNIEMCZA

 

Home / Aktualności / Ogłoszenia

Autor:Publikacja: Anna Korman

Ankiety do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej

 

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet, których wyniki pomogą w opracowaniu Ponadlokalnej  Strategii Rozwoju  Aglomeracji Dzierżoniowskiej. Wyżej wymieniony dokument ma na celu ułatwienie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz nakreślenie kierunków rozwoju dla naszego regionu. Obecnie trwają konsultacje społeczne, które mogą przyczynić się do przygotowania najważniejszych założeń strategii. Ankiety są anonimowe. Termin ich wypełnienia zostaje przedłużony do dnia 21 stycznia 2021 roku.

Gmina Niemcza

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-n

Organizacje pozarządowe ( NGO )

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-ngo

Przedsiębiorcy ( PAD )

https://www.survio.com/survey/d/q1f7m1x2x9e9y2b2iponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-pad

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze