Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy

 

INFORMACJA

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

 

  1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy wchodzą:
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1. Leonard Piotr Kruczek Przewodniczący Komisji
2. Dagmara Joanna Stanuch Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Górska Członek Komisji
4. Ilona Anna Malczewska Członek Komisji
5. Agata Teresa Podgórni Członek Komisji
6. Sandra Anita Słobodzińska Członek Komisji
7. Urszula Krasnodębska Członek Komisji
8. Kinga Anna Szkwarek Członek Komisji
9. Marek Adam Wolniak Członek Komisji
  1. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy mieści się:

w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, pok. Nr 6 (sala posiedzeń)  tel. 748376265

  1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

29.02.2024 – 13:00-15:30
01.03.2024 – 09:00-11:00
02.03.2024 – 09:00-11:00
04.03.2024 – 09:00-16:00
05.03.2024 – 15:00-17:00
06.03.2024 – 14:00-15:30
07.03.2024 – 14:00-15:30
08.03.2024 – 09:00-11:00
11.03.2024 – 09:00-11:00
12.03.2024 – 15:00-17:00
13.03.2024 – 09:00-11:00
14.03.2024 – 13:00-16:00

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy

/-/ Leonard Kruczek