Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sylwia Spychała   
środa, 27 grudnia 2017 09:44

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATYOd 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, zrzeszającego: Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Dzierżoniów oraz Miasto i Gminę Niemcza.Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, od 1 stycznia 2018 roku będą wynosić dla nieruchomości zamieszkałych:
- 13 zł miesięcznie/os., jeżeli odpady komunalne są segregowane,
- 17 zł miesięcznie/os., jeżeli odpady komunalne nie są segregowane.

Wzrost opłaty jest podyktowany rosnącym kosztem unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 stycznia 2018 r. wzrosną opłaty środowiskowe za składowanie odpadów, które obecnie wynoszą 24,15 zł za tonę. Od stycznia 2018 r. opłata środowiskowa ma wzrosnąć do 140 zł, w 2019 r. do 170 zł, a w 2020 r. do 270 zł, co przekłada się na koszt zagospodarowania odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów w Bielawie.

Zwiększeniu ulegnie także różnica pomiędzy stawką opłaty dla mieszkańców, którzy odpady segregują i tych którzy tego nie robią. Ma to na celu zachęcenie mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów.  Segregowanie odpadów ma istotny wpływ na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który finansowany jest z opłat mieszkańców. Poprawna segregacja umożliwia osiągniecie wymaganych ustawowo poziomów recyklingu oraz wpływa na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania, co przekłada się na ograniczenie kosztów gospodarowania odpadami.

Nowe stawki opłat zostały przyjęte uchwałą Nr X/5/17 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/15/16 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 5292).

Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji. W związku z powyższym właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od 01.01.2018 r. stanowiącej iloczyn nowej stawki opłaty oraz danych zawartych w dotychczasowej deklaracji. Opłatę należy uiszczać w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Terminy uiszczania opłat nie uległy zmianie.

Poprawiony: środa, 27 grudnia 2017 09:49