Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Informacja o wynikach naboru do grup przedszkolnych - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Informacja o wynikach naboru do grup przedszkolnych

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemczy „Zaczarowany Gród” podaje do informacji publicznej informację o wynikach naboru do grup przedszkolnych.

Wszystkie złożone wnioski, zostały rozpatrzone pozytywnie. Kandydaci, zgodnie z terminami rekrutacyjnymi, muszą złożyć „OŚWIADCZENIE WOLI” w terminie do 30 kwietnia 2021r.

Zapraszam do złożenia dokumentów rekrutacyjnych dzieci urodzonych w roku 2015, które podlegają rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu.

Dyrektor

Marta Bagińska