Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia tworzenia projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia tworzenia projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

 

W związku procesem uspołecznienia tworzenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Interwencji (ZIT POF), przedstawiamy uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 21.11.2022 r. do 02.12.2022 r. za pośrednictwem formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/

Jednocześnie informujemy: partnerów społeczno-gospodarczych, społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, inne grupy interesariuszy istotne dla rozwoju ZIT POF, że proces uspołecznienia będzie kontynuowany między innymi poprzez publikowanie kolejnych projektów dokumentu oraz opiniowanie dokumentu przez Radę ZIT po jej utworzeniu.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie w Gminie Niemcza nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie do przedstawionego projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaktualizowany projekt Strategii ZIT POF znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof1.pdf