Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Podpisano umowę na budowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie Wielkim - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Podpisano umowę na budowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie Wielkim

 

W niemczańskim Urzędzie Miasta i Gminy w dniu 16.05.2023 r została zawarta umowa pomiędzy Gminą Niemcza a Konsorcjum Barszczyk Budownictwo Sp. z o. o., ul. Średzka 39 lok. 12U, 54-001 Wrocław – Lider Konsorcjum oraz BUD-REM Jakub Barszczyk, ul. Cytrynowa 11, 54-054 Wrocław – Partner Konsorcjum na realizację inwestycji w systemie Zaprojektuj i Wybuduj pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Koszt budowy świetlicy to kwota 1 968 000,00 brutto, z czego dofinansowanie pozyskane przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Pana Jarosława Węgłowskiego wynosi 1 750 000,00 zł.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – położonej w miejscowości Wilków Wielki (działka nr 331/2). Zakres prac obejmuje m.in.: prace ziemne związane z wyrównaniem terenu oraz budową fundamentów, zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz przyłączy, a także w celu wykonania podbudowy pod system komunikacji wewnętrznej, budowa budynku świetlicy, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, wykonanie ciągów komunikacji pieszej i kołowej, wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, montaż elementów małej architektury.

Termin realizacji inwestycji to 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.