URZĄD MIASTA I GMINYNIEMCZA

 

Home / Aktualności / Ogłoszenia

Autor:Publikacja: Izabela Zamirska-Rajek

Program dla mieszkańców (grup nieformalnych) Dolnego Śląska. 80 zwycięskim projektom zostaną przyznane granty do 5000 zł.

 

20 marca 2019 roku ruszył nabór wniosków  do IV edycji DOLNOŚLĄSKICH MAŁYCH GRANTÓW!

Cele programu: aktywizacja, wzmacnianie postaw obywatelskich, zwiększanie jakości oraz ilości działań będących odpowiedzią na lokalne potrzeby
i problemy.

Jakie działania są finansowane: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

Daty naboru i okres realizacji działań: nabór wniosków: 20.03.2019-08.04.2019 / realizacja: 06.05.2019-31.08.2018

Wysokość dotacji: do 5.000 zł

Dla kogo: grupy nieformalne z województwa dolnośląskiego.

Kontakt: 
mail: biuro@malegranty.pl

telefon: 699 858 391 (od poniedziałku do piątku, godziny: 9.00-15.00)

Strona www: www.malegranty.pl 

Facebook: www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

Realizator: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląskie Małe Granty są współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze