Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Wójtowie i Burmistrzowie z Subregionu Wałbrzyskiego gościli w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Wójtowie i Burmistrzowie z Subregionu Wałbrzyskiego gościli w Niemczy

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski gościł w Baszcie Miejskiej w dniu 17 lutego br. wójtów i burmistrzów z terenu Subregionu Wałbrzyskiego. Spotkanie włodarzy gmin dotyczyło naboru projektów niekonkurencyjnych do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gmin:

– Burmistrz Miasta i Gminy Złoty Stok

– Burmistrz Miasta Polanica Zdrój

– Wójt Gminy Marcinowice

– Zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda

– Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna

– Przedstawiciel Gminy Ciepłowody

– Przedstawiciel Gminy Lewin Kłodzki.

W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Referatów Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Otwierając spotkanie Burmistrz Niemczy przedstawił gościom działania inwestycyjne naszej gminy ze szczególnym uwzględnieniem renowacji naszej Baszty Miejskiej, która wzbudziła wśród gości zainteresowanie i wyraźną aprobatę dla efektów prac rewitalizacyjnych.

Szczegółowe cele spotkania oraz dyskusję prowadził Wojciech Zimoch zastępca burmistrza Szczytnej, miasta pilotującego projekt  oraz wypracowanie wspólnych kierunków działań współpracujących samorządów w ramach FST.

Ważne, że  fundusz wspiera inwestycje w dziedzinach takich jak łączność cyfrowa, czyste technologie energetyczne, redukcja emisji, regeneracja terenów przemysłowych, przekwalifikowanie pracowników i pomoc techniczna.

Uczestnicy spotkania bardzo dogłębnie analizowali możliwości działań gmin na rzecz wykorzystania Funduszu dla dobra swoich mieszkańców.

Głównym celem wsparcia w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest dywersyfikacja gospodarcza obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji klimatycznej, a także przekwalifikowanie i aktywna integracja pracowników oraz osób poszukujących pracy z tych obszarów.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest kluczowym narzędziem, wspierania obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji, w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zapobiegania pogłębianiu się dysproporcji regionalnych.

Spotkanie zakończyło się wieloma ciekawymi wnioskami i akceptacją dalszych wspólnych prac.

 Poniżej zdjęcia: