Wsparcie KOWR dla modernizacji dróg gminnych

W minionym miesiącu w dniu 25.07.2023 r. została podpisana umowy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, który reprezentował Dyrektor Tomasz Krzeszowiec, a Gminą Niemczą reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Leszka Lupę i Zastępcę Skarbnika Dagmarę Stanuch. Podpisana umowa dotyczy udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej dla Gminy Niemcza na wykonanie modernizacji dwóch odcinków dróg gminnych dojazdowych do … Czytaj dalej Wsparcie KOWR dla modernizacji dróg gminnych