Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zapraszamy na bezpłatną prelekcję w Wałbrzychu - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zapraszamy na bezpłatną prelekcję w Wałbrzychu

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD przy współpracy z Biurem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie informacyjne w Wałbrzychu, które odbędzie się 20 czerwca br. w godz. 10.00-15.00, w Ratuszu, Plac Magistracki 1, sala nr 26 (II piętro).

ngo

Podczas prelekcji zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowanie.
  3. Nowe wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych, dotyczące dotacji przyznawanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz przyznawanych w trybie pozakonkursowym, w oparciu
    o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego.
  5. Świadczenia wolontariuszy w zadaniach publicznych.
  6. Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.
  7. Rozliczanie dotacji, rozliczanie zbiórek publicznych oraz rozliczanie wpłat od uczestników.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 15 czerwca br. na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail z którego przyszło zgłoszenie.