Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zapraszamy na wiosenny spacer do Parku Miejskiego w Niemczy przy ul. Słowackiego, w którym zakończono prace rewitalizacyjne. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zapraszamy na wiosenny spacer do Parku Miejskiego w Niemczy przy ul. Słowackiego, w którym zakończono prace rewitalizacyjne.

 

Informujemy, że w Parku Miejskim przy ulicy Słowackiego w Niemczy zakończone zostały prace rewitalizacyjne. Prace przeprowadzono dzięki możliwości pozyskania funduszy za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie.

Środki unijne na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Juliusza Słowackiego w Niemczy” pozyskało Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza. Całkowita wartość inwestycji to kwota: 178 000,00 zł.

Prace budowlane prowadzone były przez firmę PPHU „VIRO” Robert Jaszczykowski:

W ramach projektu wykonano m.in.:
nowe ścieżki dla pieszych, ułożono obrzeża betonowe,  ścieżki posiadają nawierzchnię tłuczniową,  na cały teren nawieziono ziemię i posiano trawniki.

Ponadto w ramach zadania wykonano montaż osprzętu miejskiego:

– montaż ławek parkowych w ilości 14 szt.

– montaż koszy parkowych w ilości 13 szt.

– montaż wizerunków Misia Ślężysława,

– montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy z regulaminem.

W mininionym tygodniu przedstawiciele Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza: Natalia Gudz – prezes, Monika Weźgowiec- wiceprezes, Tomasz Jara – wiceprezes podpisali dokumenty związane z zakończeniem prac.

Ostatnie prace prowadzone przez firmę Viro doglądał obecny w parku Burmistrz Jarosław Węgłowski. Prace związane były m.in.: z montażem wizerunku Misia Ślężysława – maskotki reklamowej LGD Ślężanie.

Poniżej szczegółowa informacja dotycząca realizacji zadania

oraz zdjęcia z zakończenia prac:

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza pozyskało środki unijne na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Juliusza Słowackiego w Niemczy”.

Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego dla społeczności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz przedsięwzięcia 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”, odnowiliśmy park miejski przy ul. Juliusza Słowackiego w Niemczy.

Całkowita wartość inwestycji 178 000,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Juliusza Słowackiego w Niemczy”, mająca na celu rewitalizację terenów rekreacyjno – turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Niemcza obejmującej teren LGD Ślężanie, co wpłynie na poprawę standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.