Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Piastowska piękna jak dawniej  - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Piastowska piękna jak dawniej 

 

Dzięki uzyskaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Jarosława Węgłowskiego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 230 799,50 zł. wypięknieją kolejne drogi w Niemczy.

Tym razem w ramach zadania  „Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) i 117432D (Rynek) w Niemczy” nową nawierzchnię zyskają drogi prowadzące do Rynku od strony północnej.

 

Cieszy fakt, że nasz Burmistrz pragnie wykorzystać pozyskane fundusze nie tylko do budowy nowych nawierzchni ale powrotu do nawierzchni z kostki brukowej a tym samym podkreślenia zabytkowego klimatu naszego miasta. Będzie to więc jednocześnie rewitalizacja bardzo ważnego północnego identyfikatora miasta jakim była droga wjazdowa od północy.

Nową drogę będziemy mogli obejrzeć już w październiku 2022 roku, ponieważ w tym terminie planowane jest zakończenie robót.

Umowę na realizację zadania podpisano już w dniu 14.12.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy pomiędzy Gminą Niemcza a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym VIRO Robert Jaszczykowski.  Wartość umowy z wykonawcą wynosi 1 760 745,00 zł.

Jak wynika z treści umowy zakres robót obejmuje m.in. ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 na jezdni i miejscach postojowych oraz zjazdach, ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 i płyt kamiennych na chodnikach, wykonanie konstrukcji schodów w ciągu chodnika wraz z kamiennymi elementami oporowymi, ułożenie nawierzchni schodów z płyt kamiennych, montaż balustrad przy schodach, montaż kompletnych stylizowanych słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.

Przebudowa dróg wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę estetyki i zagospodarowania terenu zabytkowego miasta Niemcza.