Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza 2 oferty realizacji zadania publicznego z art. 19a - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

2 oferty realizacji zadania publicznego z art. 19a

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości oferty realizacji 2 zadań publicznych pn: „Stworzenie miejsca wypoczynku i integracji wielopokoleniowej oraz równieśniczej poprzez wybrukowanie nawierzchni pod altaną na boisku sportowym w Sołectwie Podlesie” oraz „Utrzymanie boiska sportowego w Podlesiu” złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi Podlesie i Ruszkowice „Razem możemy więcej”. Ewentualne uwagi do oferty należy zgłaszać do 15.03.2019 do godziny 12:00 pisemnie na adres UMiG Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza lub mailowo: sekretariat@um.niemcza.pl

Oferty znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/031