Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza 2 oferty realizacji zadania publicznego z art. 19a - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

2 oferty realizacji zadania publicznego z art. 19a

 
ngo

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości 2 oferty realizacji zadania publicznego z zakresu sportu i kultury fizycznej:

  1. „Utrzymanie i wykorzystanie obiektów sportowych w Gilowie oraz prowadzenie zajęć sportowych i udział w turniejach i zawodach” złożoną przez LKS w Gilowie – link do oferty: https://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/20503987?version=1.0
  2. „Prowadzenie zajęć sportowych i udział w turniejach i zawodach dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w Niemczy” złożoną przez KS Niemczanka – link do oferty: https://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/20503929?version=1.0

Ewentualne uwagi do oferty należy zgłaszać do 07.03.2019 do godziny 12:00 pisemnie na adres UMiG Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza lub mailowo: sekretariat@um.niemcza.pl