Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza 4 miliony dla Gminy Niemcza na "Gospodarkę wodno-ściekową" - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

4 miliony dla Gminy Niemcza na „Gospodarkę wodno-ściekową”

 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 1656/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. dwa zadania inwestycyjne zaplanowane na terenie Naszej Gminy zostały ujęte na liście informującej o przysługiwaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznane środki umożliwią zwiększenie dostępności usług w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków, a także przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia oraz eksfiltracji ścieków do gruntu i wód gruntowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna z Kietlina do Niemczy. Przewidziano budowę nowej przepompowni ścieków w miejscowości Kietlin (na terenie obecnie istniejącej oczyszczalni ścieków) oraz budowę rurociągu tłocznego od projektowanej pompowni do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Niemczy w ul. Folwarcznej. Projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej ma na celu odprowadzenie ścieków z Kietlina do systemu kanalizacji sanitarnej w Niemczy zakończonego oczyszczalnią ścieków.

Zaplanowano również budowę sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyszłym użytkownikiem wodociągu będzie spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Kolejne zadanie objęte dofinansowaniem to przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niemcza. Aby sprostać rygorystycznym wymogom oczyszczania ścieków konieczna jest dbałość o utrzymanie oczyszczalni w najwyższej sprawności technologicznej i technicznej. W tym celu przeprowadzona zostanie przebudowa oczyszczalni, która nie tylko przedłuży jej żywotność, ale także wyposaży w najnowsze rozwiązania technologiczne i energooszczędne.