Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Absolutorium dla Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Absolutorium dla Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego

 

W trakcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Niemczy po przedstawieniu prezentacji dotyczącej raportu o stanie gminy za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niemcza za 2020 rok, a także na podstawie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Miejska w Niemczy udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Gmina wciąż się rozwija, szczególnie dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Wykonano wiele remontów, w tym przebudowa dróg, infrastruktury wodnej i oświetleniowej, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu zadłużenia.

Burmistrzowi nie udzielono wotum zaufania.

Sesja absolutoryjna była również okazją do przekazania Radnym i Pracownikom Urzędu Miejskiego w Niemczy życzeń z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Poniżej uchwały dotyczące absolutorium i wotum zaufania:

XXXII_198_21

XXXII_200_21