Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ankieta dotycząca strategii Euroregionu Glacensis na lata 2020+. Dalsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru euroregionu - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ankieta dotycząca strategii Euroregionu Glacensis na lata 2020+. Dalsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru euroregionu

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu  Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis realizuje  projekt pn. „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803. Celem projektu jest opracowanie Strategii Euroregionu Glacensis na lata 2020+, która wskaże dalsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru euroregionu, przyczyni się do rozwoju stworzonych warunków, by działania transgraniczne uzyskały nowy wymiar (np. nowe obszary współpracy, nowe współpracujące podmioty) i kontynuowane były także po 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że pod adresem https://strategiaglacensis.webankieta.pl/

zamieszczona została ankieta dotycząca powyższego opracowania. Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Strategii Rozwoju Euroregionu Glacensis”.

Przekazane opinie  i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu. Ankietę  należy wypełnić formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo, zgodnie z instrukcją.  Wypełniony formularz można ściągnąć w pliku pdf i wydrukować.

Projekt dokumentu „Strategia Euroregionu Glacensis” zamieszczono na stronie naszej internetowej w obu wersjach językowych pod adresem

http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/175/konsultacje-strategii-euroregionu-glacensis

Zwracamy się do Państwa  z prośbą o jej wypełnienie do 21 września br.

Po tym czasie system automatycznie zamknie możliwość wypełniania ankiety.