Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu Miasta i Gminy Niemcza apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie porządku, stosowania się do zasad segregacji oraz zwracanie szczególnej uwagi, aby nie wyrzucano odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Przypominam, że każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do odpadów komunalnych.

Pamiętajmy!

Istnieje kilka, zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku, sposobów na pozbycie się odpadów, w tym poremontowych:

wywiezienie odpadów (bezpłatnie) w ramach regulowanej przez Państwa opłaty za gospodarowanie odpadami: (dotyczy gruzu, mebli w ilości do 300 kg/nieruchomość/tydzień), dywanów, dużych zabawek, fotelików do przewozu dzieci, opon, sprzętów RTV, AGD, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (płyty kartonowo – gipsowe, resztki farb, gruz bez zanieczyszczeń, np. papy, styropianu) do lokalnego PSZOK-u, w Niemczy przy ul. Wrocławskiej 3a-3b.

wystawienie odpadów wielkogabarytowych (bezpłatnie) – w ramach regulowanej przez Państwa opłaty za gospodarowanie odpadami jest możliwość wystawienia odpadów wielkogabarytowych w określonych terminach najbliższy termin – 02 grudnia

wynajęcie kontenera na śmieci lub gruz – w przypadku budowy lub większego remontu domu czy mieszkania. Istnieje możliwość wynajęcia kontenera od firmy ECO Pieszyce odbierającej odpady na terenie Gminy Niemcza tel. 74-83-65-350

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE pochodzące z remontu mieszkania (gruz oczyszczony, płyty kartonowo -gipsowe, drzwi, umywalki, armatura WC, pojemniki po farbach, klejach, tynkach, piankach,) należy dostarczyć do PSZOK Niemcza ul. Wrocławska 3a-3b tel.  74 8376 – 981

Wystawianie, porzucanie w/w odpadów przy śmietnikach poza terminami zbiórek jest traktowane jako zaśmiecanie i podlega karze!

Odpady należy wystawiać jedynie w terminie zbiórki do godz. 7: OO. W zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomością, w wielorodzinnej -przy pojemnikach na odpady.

Proszę pamiętać, że za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat.

 • zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

 • zgodnie art. 162 ust. 1 Kodeksu wykroczeń „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las podlega karze grzywny lub nagany”.

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Niemcza lub z Policją.

Do PSZOK można przekazywać:

 • Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe – do 300kg/nieruchomość/tydzień
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz bez zanieczyszczeń, płyty kartonowo gipsowe – do 300kg/nieruchomość/tydzień
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
 • Odpady zielone (trawa, liście) – do 300 litrów/nieruchomość/tydzień
 • Opady biodegradowalne (resztki warzyw i owoców)
 • Przeterminowane leki
 • Chemikalia i odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, opakowania po chemikaliach, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, termometry itp.)
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyte opony – jednorazowo do 5 sztuk
 • Papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania wielomateriałowe.

Apel do Mieszkańców