Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Apel do mieszkańców o utrzymanie czystości i porządku - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Apel do mieszkańców o utrzymanie czystości i porządku

 

W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu Miasta i Gminy Niemcza apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie porządku, stosowania się do zasad segregacji oraz zwracanie szczególnej uwagi aby nie wyrzucano odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Przypominam, że każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do odpadów komunalnych.

 

Pamiętajmy!

Istnieje kilka, zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku, sposobów na pozbycie się odpadów, w tym poremontowych:

wywiezienie odpadów (bezpłatnie) – w ramach regulowanej przez Państwa opłaty za gospodarowanie odpadami: (dotyczy gruzu, mebli w ilości do 300 kg/nieruchomość/tydzień), dywanów, dużych zabawek, fotelików do przewozu dzieci, opon, sprzętów RTV, AGD, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (płyty kartonowo – gipsowe, resztki farb, gruz bez zanieczyszczeń, np. papy, styropianu) do lokalnego PSZOK-u, w Niemczy przy ul. Wrocławskiej 3a-3b.

wystawienie odpadów wielkogabarytowych  (bezpłatnie), w ramach regulowanej przez Państwa opłaty za gospodarowanie odpadami, oprócz odpadów pochodzących z remontu.

wynajęcie kontenera na śmieci lub gruz – w przypadku budowy lub większego remontu domu, czy mieszkania.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE pochodzące z remontu mieszkania ( gruz oczyszczony,  płyty kartonowo -gipsowe, drzwi, umywalki, armatura wc, pojemniki po farbach , klejach, tynkach, piankach, ) należy dostarczyć do PSZOK Niemcza ul. Wrocławska 3a-3b tel.  74 8376 – 981

Wystawianie, porzucanie w/w odpadów przy śmietnikach poza terminami zbiórek jest traktowane jako zaśmiecanie i podlega karze!

Odpady należy wystawiać jedynie w terminie zbiórki do godz. 7:OO. W zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomością , w wielorodzinnej -przy pojemnikach na odpady.

Proszę pamiętać, że za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat.

  • zgodnie  z art. 145 Kodeksu wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

  • zgodnie art. 162 ust. 1 Kodeksu wykroczeń „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las podlega karze grzywny lub nagany”.

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Niemcza .