Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza ARiMR: Do 250 tys. zł dla rolnika za stworzenie 3 miejsc pracy [Do 28 kwietnia 2022 r.] - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

ARiMR: Do 250 tys. zł dla rolnika za stworzenie 3 miejsc pracy [Do 28 kwietnia 2022 r.]

 

ARiMR: Do 250 tys. zł dla rolnika za stworzenie 3 miejsc pracy [Do 28 kwietnia 2022 r.]

Premia dla rolnika na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych. Do 24 marca wpłynęło 251 wniosków o pomoc na kwotę 62 mln zł.

Kto może otrzymać premię dla rolnika na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

O przyznanie wsparcia mogą się starać:

  1. rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej.
  2. Grono potencjalnych beneficjentów obejmuje także tych, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić.
  3. Pomoc mogą otrzymać również osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem.

Wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

W jakiej gminie prowadzi gospodarstwo rolnik starający się o premię za rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Więcej szczegółów pod adresem:

https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/5443047,ARiMR-Do-250-tys-zl-dla-rolnika-za-stworzenie-3-miejsc-pracy-Do-28-kwietnia-2022-r.html