URZĄD MIASTA I GMINYNIEMCZA

 

Home / Aktualności / Ogłoszenia

Autor:Publikacja: Renata Kukuła

Awans zawodowy nauczycieli Przedszkola Publicznego w Niemczy.

 

W tym roku swoje kwalifikacje zawodowe podniosły dwie nauczycielki pracujące w Przedszkolu Publicznym w Niemczy.

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia odbyła się uroczystość wręczenia dokument ów awansu zawodowego.

Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielce Przedszkola Annie Rabczak, która złożyła uroczyste ślubowanie.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Zgodnie z  aktualnymi przepisami Karty Nauczyciela, jest to trzeci stopień awansu zawodowego. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest:

  1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć
  2. odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela
  3. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez  włodarza gminy.

 

Drugi stopień awansu zawodowego i tytuł nauczyciela kontraktowego uzyskała nauczycielka Przedszkola Anna Hordziej.

Serdecznie gratulujemy awansowanym nauczycielom

i życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze