URZĄD MIASTA I GMINYNIEMCZA

 

Home / Aktualności / Wideo i Galerie zdjęć

Autor:Publikacja: Redakcja

Awans zawodowy nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Niemczy

W dniu 31 sierpnia br. Pan Burmistrz Grzegorz Kosowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Monika Szymańska-Śledź dokonali uroczystego wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Katarzynie Bednarz-Buszta ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy.

Ważnym punktem spotkania było złożenie przez nauczycielkę ślubowania według następującej roty „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nauczycielka spełniła stawiane jej wymagania, przedstawiła swój dorobek zawodowy i zdała egzamin na wysokim poziomie. Pan Burmistrz Grzegorz Kosowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Monika Szymańska-Śledź gratulowali nauczycielce awansu zawodowego i dziękowali za chęć dalszego doskonalenia się.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze