Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Będzie nowe oświetlenie dróg w Nowym Roku - rusza "Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Niemcza” - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Będzie nowe oświetlenie dróg w Nowym Roku – rusza „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Niemcza”

 

Gmina Niemcza otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Niemcza” w ramach projektu partnerskiego pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”, którego liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami Gmina Pieszyce, Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza, Gmina Bielawa, Gmina Miejska Dzierżoniów.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

 

Projekt dotyczy modernizacji 3421 punktów świetlnych wraz z infrastrukturą zarządzającą oświetleniem na terenie 5 Gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego. W ramach Projektu przewiduje się wykorzystanie TIK m.in. w postaci systemu sterowania oświetleniem, który pozwoli na regulowanie parametrów oświetlenia w zależności od natężenia ruchu.

 

Wartość projektu: 8 867 043,93 zł

W tym Gminy Niemcza: 1 845 032,87 zł

Wkład UE/Dofinansowanie: 6 622 730,42 zł

W tym dofinansowanie dla Gminy Niemcza: 1 383 774,65 zł

Okres realizacji projektu: 2020-06-01 – 2023-01-31

 

Zakres prac – Gmina Niemcza:

Modernizacja 696 szt. opraw z zastosowaniem redukcji mocy realizowanej przez programowalne zasilacze elektroniczne w oprawie wraz z kompensacją mocy biernej oraz wymiana 126 słupów .

 

Główne cele projektu:

– ograniczenie niskiej emisji (szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 835,01 ton),

– zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dot. infrastruktury publicznej (1080,75 MWh/rok),

– renowacja infrastruktury publicznej w celu podniesienia efektywności energetycznej,

– wzrost jakości życia mieszkańców, poprzez poprawę jakości powietrza,

– wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, dzięki poprawie stanu otoczenia i infrastruktury drogowej.

 

Głównymi odbiorcami efektów projektów będą mieszkańcy powiatu. Dzięki czystemu środowisku i odnowionej infrastrukturze oświetleniowej zwiększy się jakość ich życia oraz bezpieczeństwo. Efekty ekonomiczne dotyczą obniżenia kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, a oszczędności gmin wynikające ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej będą mogły być wykorzystywane w innych aspektach funkcjonowania społeczności lokalnej. Przejście na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi jeden z najważniejszych celów polityki Unii. Jednym z kroków podejmowanym przez gminy powiatu dzierżoniowskiego, w celu wpisania się w założenia UE będzie realizacja niniejszego Projektu.