Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Betlejemskie Światełko Nadziei jest już w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Betlejemskie Światełko Nadziei jest już w Niemczy

 

 

Betlejemskie Światełko Pokoju dzięki Harcerzom 17 drużyny Harcerskiej Polana z Niemczy dotarło już do naszego miasta. W tym roku pod nazwą Betlejemskie Światełko Nadziei zostało przekazane naszemu Burmistrzowi Jarosławowi Węgłowskiemu w dniu 23 grudnia 2021.

Światełko Betlejemskie dotarło także dzięki pracowitym harcerzom  m.in. do Domu Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwa Komunalnego, Niemczańskiego Ośrodka Kultury oraz sklepów i punktów usługowych przy niemczańskim Rynku.

 

 

Światełko Nadziei to symbol wiary w człowieka, w najwyższe wartości i możliwość porozumienia się ponad podziałami politycznymi, społecznymi, ideologicznymi. Od 30 lat niesione przez europejskich harcerzy i skautów z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem wprost do polskich miast, powiatów, instytucji, szkół i mieszkańców.

Idea ta ma już 30 – letnią tradycję. Niegasnący ogień płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Co roku, niezależnie od uwarunkowań społecznych i politycznych, Betlejemskie Światełko wyrusza z tego miejsca w świat.

Skauci i harcerze z całej Europy niosą ten symbol w postaci lampionów do swoich miast, instytucji i domów, głosząc tą postawą wartości dla każdego uniwersalne: pokój, braterstwo, wzajemne zrozumienie, prawdę, godność, tolerancję i przyjaźń.
Związek Harcerstwa Polskiego w akcję Betlejemskiego Światła Pokoju zaangażowany jest od 1991 roku. Przedstawiciele ZHP tradycyjnie przejmują je od słowackich skautów i podają dalej: do Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, i Szwecji.

Światełko dla Niemczy dotarło trasą Zakopane – Wrocław, Wrocław – Niemcza.