Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEMCZA W ROKU 2022 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEMCZA W ROKU 2022

 

 

W roku 2022 mieszkańcy gminy Niemcza mogą korzystać nieodpłatnie z pomocy prawnej. Punkt konsultacyjny działa w obiekcie Ośrodka Opieki Społecznej w Niemczy przy ul. Ogrodowej 1.

Poniżej publikujemy informację OPS Niemcza dotyczącą obszarów pomocy oraz czasu pracy punktów pomocy prawnej.

 

– Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w OPS w Niemczy:

zaprasza  w każdy piątek 12.00 – 16.00,

 

– Punkt konsultacyjny: Poradnictwo rodzinne, psychologiczne:

zaprasza w każdy wtorek 15.00 – 17.00,

 

– Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, w ramach interwencji kryzysowej, przeciwdziałania

przemocy w rodzinie oraz pomocy osób pokrzywdzonych przestępstwem:

zaprasza w dniach poniedziałek  – piątek godz. 7.00 – 15.00.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Rejestracja do punktów pomocy prawnej:
– telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30
– przez Internet na stronie np.ms.gov.pl.

Osoby uprawnione
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych.
Ze wsparcia prawnego mogą również skorzystać osoby samozatrudnione – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy). Mogą one liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Pracy.

Obszary działania
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
4. nieodpłatną mediację lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
– działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
– w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
– nieodpłatną mediację.

Dane kontaktowe i godziny pracy punktów pomocy prawnej
1. Punkt nr 1
– prowadzony przez adwokatów
– zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
– adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul.Świdnicka 38, pokój 10
– czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 do 13.00 i w piątek w godzinach 8:00-12:00
2. Punkt nr 2
– prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
– zakres działania: nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
– adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul.Świdnicka 38, pokój 10
– czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13.00 do 17.00 i w piątek w godzinach od 12:00-16:00
3. Punkt nr 3 – mobilny
– prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Niezależne Forum Doraadczo-Szkoleniowe
– zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
– adres punktu: Dzierżoniów, budynek Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1, pokój 220
– czynny w poniedziałek i czwartek w godzinach od 12.00 do 16.00
– adres punktu: Piława Górna, budynek Urzędu Miasta, ul. Piastowska 69, pokój 6
– czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
– adres punktu: Pieszyce, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul.Kopernika 124, pok. 4a
– czynny w środę w godzinach od 13:00 do 17:00
– adres punktu: Niemcza, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul.Ogrodowa 1, świetlica
– czynny w piątek w godzinach od 12:00 do 16:00
4. Punkt nr 4 – mobilny
– prowadzony przez radców prawnych
– zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
– adres punktu: Łagiewniki, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, ul. Wrocławska 1, świetlica
– czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
– adres punktu: Bielawa, Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, pokój 1.17 piętro I
– czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 13.00 do 17.00 i w piątek od 12:00 do 16:00

Koordynatorem powiatowym projektu jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie – 74 832 52 29 oraz mailowo – so@pow.dzierzoniow.pl.