Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Bezpłatne spotkanie informacyjne: możliwości dofinansowania projektów w ramach RPO WD, PO IR oraz skorzystania z pożyczek na rozwój firmy. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Bezpłatne spotkanie informacyjne: możliwości dofinansowania projektów w ramach RPO WD, PO IR oraz skorzystania z pożyczek na rozwój firmy.

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz skorzystania z pożyczek na rozwój firmy.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2019 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, sala 26 – sala posiedzeń Rady Miejskiej / II piętro, w godzinach 10.00-13.00.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy uprawnione podmioty do składania wniosków w ramach w/w Programów m.in.

· Przedsiębiorców dolnośląskich;

· Zgrupowania i partnerstwa MŚP

Na spotkaniu omówione zostaną:

· Planowane konkursy na dotacje w 2019 roku w ramach RPO – doradztwo bezpośrednie, zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne, bony na innowacje;

Planowane konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – prace badawczo – rozwojowe, design, udział w targach, ochrona własności przemysłowej, bony na innowacje;
Konkurs dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, na dotację z działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP;
Zasady i możliwości korzystania z tzw. zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek) na rozwój, zakup nieruchomości, działań inwestycyjnych i termomodernizacji w firmach.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Pl. Magistracki 1, pok. 23

58-300 Wałbrzych

tel. 74 66 55 173, tel./fax 74 66 55 172

 

pife.walbrzych@dolnyslask.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek: 7.30-17.30

wtorek-piątek: 7.30-15.30

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mr.gov.pl