Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Bezpłatny transport na wybory samorządowe dla osób niepełnosprawnych i pow. 60 lat - wniosek - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Bezpłatny transport na wybory samorządowe dla osób niepełnosprawnych i pow. 60 lat – wniosek

 

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH  ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 07 KWIETNIA 2024 ROKU

Urząd Miasta i Gminy w Niemczy  informuje, iż w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy do dnia 25 marca 2024 r. do godz. 15:30 na podany adres mailowy: sekretariat@um.niemcza.pl, telefonicznie 748376996 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10 pok. 4 (parter).

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 4 kwietnia br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Formularz zgłoszenia w pdf