Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Budowa nowego Przedszkola w Niemczy coraz bliżej, kolejna umowa podpisana. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Budowa nowego Przedszkola w Niemczy coraz bliżej, kolejna umowa podpisana.

 

Burmistrz Jarosław Węgłowski w dniu dzisiejszym tj. 3 października 2023 r. podpisał umowę z inżynierem kontraktu nad realizacją inwestycji pn. Budowa Publicznego Przedszkola w Niemczy Etap – I.

Funkcję inżyniera kontraktu pełnić będzie firma wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Home Development Sp. z o.o. z Wrocławia reprezentowana przez Prezesa – Tadeusza Pajer.

Zadaniem inżyniera kontraktu jest kontrola i dbanie o należytą jakość wykonywanych robót przez wykonawcę. Sprawdza pracę i wszelkie roboty wykonawcy robót budowlanych niezbędnych do realizacji projektu oraz powiadamia ich o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach.