Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Burmistrz Jarosław Węgłowski podpisał umowę na modernizację Stadionu Miejskiego w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Jarosław Węgłowski podpisał umowę na modernizację Stadionu Miejskiego w Niemczy

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Pan Jarosław Węgłowski podpisał w dniu 21.08.2023 r.  umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu w Niemczy”.

Wartość zadania wynosi: 1 109 460,00 zł brutto, z czego dofinansowanie pozyskane przez Pana Burmistrza ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 998 514,00 zł (90%).

W zakres zadania wchodzić będzie m.in.: przesunięcie płyty boiska do piłki nożnej wraz z jej modernizacją, odwodnienie i nawodnienie płyty boiska, wykonanie boksów dla graczy rezerwowych, zachowanie terenu pod przyszłą bieżnię, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojak na rowery, itp.), modernizacja i uzupełnienie istniejącego ogrodzenia (bramy, furtka), modernizacja/przebudowa infrastruktury technicznej (przełożenie szaf el. itp.), wykonanie niezbędnych ciągów pieszych z kostki betonowej.

Wykonawcą robót jest firma FLOOR-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wojnowska 2, 55-002 Łany.

Ze względu na prowadzenie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj termin realizacji zadania obejmuje 13 miesięcy od daty podpisania umowy.