Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021

 

UWAGA NGO !!!

W dniu 11.03 2021 Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Niemcza w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza w roku 2021.

Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs – Kultura Fizyczna 2021 rok”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 kwietnia 2021 r. do godz. 13:30 (decyduje data wpływu do Urzędu).
Szczegóły konkursu zawarte są w Ogłoszeniu. Więcej szczegółowych informacji, w tym ogłoszenie o konkursie, wzór oferty realizacji zadania publicznego, instrukcja wypełniania oferty, dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niemcza:

https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/26188894
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych p. Artur Jakubiec tel. 74 83 76 999, adres mailowy:  ajakubiec@um.niemcza.pl