Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski  otrzymał od Premiera Mateusza Morawieckiego  fundusze na budowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie Wielkim oraz fundusze na rozbudowę strażnicy OSP w Gilowie. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski  otrzymał od Premiera Mateusza Morawieckiego  fundusze na budowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie Wielkim oraz fundusze na rozbudowę strażnicy OSP w Gilowie.

 

Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski został zaproszony na spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim, które odbyło się dzisiaj tj. w czwartek 14 lipca 2022 r.  w sąsiednich Łagiewnikach.

Na wyznaczone w Łagiewnikach  spotkanie z Premierem przybyli samorządowcy z terenu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Dzierżoniowskiego. W spotkaniu organizowanym przez służby rządowe uczestniczyli przedstawiciele Sejmu, Senatu, władz wojewódzkich na czele z Wojewodą i Wicewojewodą.

Spotkanie zorganizowano na placu budowy nowego przedszkola w Łagiewnikach, za co otwierając spotkanie dziękował premierowi gospodarz terenu wójt Jarosław Tyniec.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu mówił o wsparciu jakie dla gmin popegererowskich przygotował polski rząd. Program wsparcia ma zapobiec wykluczeniu społecznemu i zapewnić zrównoważony rozwój. Stąd ogromne kwoty na inwestycje w gminach i powiatach popegeerowskich. Są to działania jak mówił Premier Mateusz Morawiecki bardzo chwalone przez Bank Światowy jak i Komisję Europejską. O działaniach rządu mówili także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym Paweł Szefernaker.

W drugiej części spotkania Premier wręczał promesy funduszy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Miło nam poinformować, że Gmina Niemcza została wyróżniona przez Premiera Mateusza Morawieckiego otrzymując aż dwie  promesy.

Są to fundusze na zadania, na które Burmistrz złożył pozytywnie wnioski:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Wilkowie Wielkim w kwocie 1750 000,00zł

2. Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego.

Dzięki gospodarskiemu podejściu naszego Burmistrza do potrzeb Gminy Niemcza i błyskawicznie przygotowywanym wnioskom do programów rządowych, będziemy mogli w naszej gminie odnotować kolejne inwestycje. A co najważniejsze odnotujemy widoczną poprawę jakości życia i pracy na terenie naszej Gminy. Tym razem Burmistrz pomyślał o potrzebach Wilkowa Wielkiego i Gilowa.

Od początku pracy Jarosława Węgłowskiego na stanowisku Burmistrza Niemczy i tylko dzięki jego staraniom, do kasy gminnej wpłynęło już ponad 55 milionów złotych funduszy zewnętrznych.

W kolejnej części spotkania odbyła się konferencja prasowa Premiera Mateusza Morawieckiego, w której uczestniczyły ogólnopolskie i regionalne środki masowego przekazu.

Po zakończeniu oficjalnego spotkania Burmistrz rozmawiał z wieloma samorządowcami oraz Wojewodą Jarosławem Obremskim i Wicewojewodą Jarosławem Kresą.

Pozostaje nam tylko pogratulować naszemu Burmistrzowi i podziękować za ogrom pracy i starań jakie wkłada w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla niebogatej Niemczy. Za jego walkę z zacofaniem, zaniedbaniami za podnoszenie standardów funkcjonowania naszej społeczności lokalnej.

Warto też wspomnieć, że w zapewnieniu bezpieczeństwa spotkania Premiera w Łagiewnikach  brali udział obok funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,  Policjanci Posterunku Policji w Niemczy.

 Poniżej zdjęcia ze spotkania w Łagiewnikach