Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski zdobył kolejne środki finansowe dla Gminy Niemcza, tym razem na wsparcie osób niepełnosprawnych. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski zdobył kolejne środki finansowe dla Gminy Niemcza, tym razem na wsparcie osób niepełnosprawnych.

 

Gmina Niemcza od 1 marca 2024r. rozpoczęła realizację projektu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Celem realizacji projektu jest zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 24 mieszkańców Gminy Niemcza.

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy. Na ten cel Burmistrz pozyskał środki zewnętrzne w kwocie 785 400 zł.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.