Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Burmistrz słucha Mieszkańców - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz słucha Mieszkańców

 

Wielu mieszkańców naszej gminy z pewnością pamięta spotkanie z Burmistrzem 20 maja 2021 roku dotyczące raportu o stanie Gminy Niemcza. Podczas tej debaty wielu obecnych zgłaszało zapytania dotyczące licznych potrzeb nasze go miasta m.in. pilnej potrzeby remontu ulic. Kilińskiego, Południowej i Jasnej w Niemczy.

Od spotkania w maju minęło zaledwie 6 miesięcy i już możemy z wielką radością poinformować, że Burmistrz Niemczy nie tylko zgłosił wniosek o fundusze na remont powyższych ulic ale w dniu 25 października 2021 roku otrzymał decyzję o przyznaniu środków finansowych w wysokości 2 517 500 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg : ul. Kilińskiego, ul. Południowej i ul. Jasnej w Niemczy. Wniosek Burmistrza Niemczy Jarosława Węglowskiego został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony w ramach uruchomionego przez Rząd – Funduszu Polski Ład.
Jak nas poinformował Burmistrz Jarosław Węgłowski, zostały zlecone już projekty remontów powyższych dróg i najpóźniej w maju 2022 roku rozpoczną się prace budowlane.
Dodatkowo w ramach powyższego Funduszu zatwierdzony został kolejny wniosek burmistrza Niemczy na przebudowę – oczyszczalni ścieków w Niemczy w wysokości 9 800 000 zł. Burmistrz Jarosław Węgłowski zaplanował za tę kwotę budowę nowej oczyszczalni ścieków dla Niemczy.
Ogółem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład dla Samorządów już w pierwszym etapie Burmistrz Jarosław Węgłowski pozyskał dla Niemczy kwotę 12 mln 317 tys. 500zł.
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia promes Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład odbyła się w poniedziałek 25 października 2021 roku w Piławie Górnej. Pierwsze symboliczne czeki Polskiego Ładu wręczał samorządowcom dolnośląskim Szef KPRM Minister Michał Dworczyk.

Warto w tym miejscu dodać, że od początku kadencji tj. od roku 2018, w ciągu trzech lat Burmistrz Jarosław Węgłowski pozyskał dla Gminy Niemcza 30 mln zł zewnętrznych funduszy.