Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Co dalej z komunikacją zbiorową dla mieszkańców Gminy Niemcza po sesji nadzwyczajnej? - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Co dalej z komunikacją zbiorową dla mieszkańców Gminy Niemcza po sesji nadzwyczajnej?

 

Sesja nadzwyczajna zakończyła samodzielny proces tworzenia transportu gminnego przez Gminę Niemcza. Radni uznali, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie zorganizowanie transportu w ramach tworzonego związku powiatowo – gminnego.

W czwartek 6 października 2022 r. odbyła się w Niemczy sesja nadzwyczajna w sprawie organizacji komunikacji zbiorowej w Gminie Niemcza. Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego.

Jak już informowaliśmy na sesji w dniu 30 września radni nie chcieli wyrazić swojego jednoznacznego stanowiska tzn. opowiedzieć się czy są za czy przeciw organizacji transportu przez Gminę Niemczę, czy są za pozostaniem czy za odejściem od transportu powiatowego.

W związku z tym Burmistrz przedłożył radnym do przegłosowania uchwałę rozwiązującą problem braku stanowiska radnych o następującej treści:

Zaleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Niemczy podjęcie działań w kierunku zapewnienia transportu publicznego w Gminie Niemcza w ramach tworzonego związku powiatowo-gminnego.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Niemczy.

`Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przed podjęciem uchwały Burmistrz Jarosław Węgłowski poprosił o udzielenie mu głosu i przeczytał radnym pismo, które otrzymał od mieszkańców Przerzeczyna – Zdroju.

Poniżej treść pisma:

Jak poinformował Burmistrz do pisma dołączono 206 podpisów popierających mieszkańców.

 

Po odczytaniu pisma radni przystąpili do przegłosowania uchwały, nad którą już nie dyskutowano.

Wyniki głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie organizacji komunikacji zbiorowej w Gminie Niemcza są następujące:

ZA: 10, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (10)

Alicja Maria Borodajko ,

Michał Mirosław Kaczorowski ,

Wiesława Ewa Kajrys ,

Edyta Marta Mielnik ,

Andrzej Piotr Osipowicz ,

Stanisław Tadeusz Pelc ,

Paweł Andrzej Rożek ,

Stanisław Szachniewicz,

Miłosz Marek Wrzesiński ,

Paweł Zapotoczny

PRZECIW (4)

Paulina Ewa Dziedzic ,

Maria Krystyna Oleksiak ,

Kamila Anna Smęt ,

Mieczysław Stanisław Szklarski

NIEOBECNI (1)

Mateusz Kossakowski

W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

„W związku z przeprowadzoną na forum Rady Miejskiej w Niemczy dyskusją, z uwagi na liczne

wątpliwości zgłaszane przez radnych oraz mieszkańców, Rada Miejska,

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, który zezwala organowi stanowiącemu m.in. na stanowienie o kierunkach działania burmistrza,

zaleca Burmistrzowi Miasta Niemcza podjęcie działań w celu zapewnienia transportu publicznego w Gminie Niemcza w ramach tworzonego związku powiatowo-gminnego.

W ocenie Rady Gminy w Niemczy jest to rozwiązanie korzystniejsze, niż planowane przez Burmistrza zorganizowanie tego transportu samodzielnie przez Gminę Niemcza”.

 

Tak więc sesja zakończyła samodzielny proces tworzenia transportu gminnego przez Gminę Niemcza. Radni uznali, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie zorganizowanie transportu w ramach tworzonego związku powiatowo – gminnego.

 

Jak teraz potoczą się losy transportu w Gminie Niemcza?

O tym burmistrz będzie informował mieszkańców na spotkaniach, które zaplanował w Niemczy oraz sołectwach.

 

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie z Burmistrzem Niemczy Jarosławem Węgłowskim

 W  najbliższy piątek 14 października 2022

 O godz. 17 w Niemczańskim Ośrodku Kultury

 

 poniżej szczegóły na plakacie:

 

 poniżej zdjęcia z sesji: