Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Cykl spotkań konsultacyjnych Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Dolnym Śląsku - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Cykl spotkań konsultacyjnych Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Dolnym Śląsku

 
 • UWAGA! TRWAJĄ KONSULTACJE FIO 2021-2030

 • Rozpoczął się pierwszy etap prac legislacyjnych nad Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWE FIO” na lata 2021-2030. Etap ten obejmuje uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne.


  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 
  w ramach prowadzonego Centrum Dialogu Obywatelskiego
  wraz z Sławomirem Wieteską, Członkiem Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  zaprasza na cykl spotkań konsultacyjnych
   Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Dolnym Śląsku.

 • Na pierwsze spotkanie zapraszamy do Wrocławia razem z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”
  Data: 14.09.2020 (poniedziałek)
  Miejsce: Centrum Sektor 3 (ulica Legnicka 65 we Wrocławiu)
  Godzina: 16.00

  Spotkanie poprowadzą:
  Maria Mika – Prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  Sławomir Wieteska – Prezes Fundacji „Jagniątków”/ Członek Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu FIO na lata 2014-2020
  Grzegorz Tymoszyk – Prezes Fundacji „Umbrella”

  Jak się zgłosić na spotkanie?
  Za pomocą formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/w8HyWijsMXVn1stbA 

 • Drugie spotkanie odbędzie się w Jeleniej Górze i współorganizuje je Fundacja „Jagniątków”
  Data: 15.09.2020 (wtorek)
  Miejsce: Otwarta Papiernia (ulica Kilińskiego 11 w Jeleniej Górze)
  Godzina: 15.00

  Spotkanie poprowadzą:
  Maria Mika – Prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  Sławomir Wieteska – Prezes Fundacji „Jagniątków”/ Członek Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu FIO na lata 2014-2020

  Jak się zgłosić na spotkanie?
  Wystarczy przesłać zgłoszenie na adres: jagniatkow@jagniatkow.org.pl lub zadzwonić pod numer 756460222
  lub za pomocą formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/w8HyWijsMXVn1stbA 

 • Trzecie spotkanie, które współorganizuje Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” odbędzie się w Głogowie
  Data: 16.09.2020 (środa)
  Miejsce: Stowarzyszenie „SZANSA” (ulica Perseusza 13 w Głogowie / I piętro)
  Godzina: 16.30

  Spotkanie poprowadzą:
  Maria Mika – Prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  Sławomir Wieteska – Prezes Fundacji „Jagniątków”/ Członek Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu FIO na lata 2014-2020

  Anna Lechowska – Prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA”
  Jak się zgłosić na spotkanie?
  Za pomocą formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/w8HyWijsMXVn1stbA 

———————————————————————————————————————————————-

Najważniejsze informacje nt. nowego Programu FIO na lata 2021-2030

 • Główny cel: zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne: wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
 • Cztery priorytety merytoryczne:
 1. Priorytet 1 Mikro inicjatywy – dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom nieformalnym. Priorytet 1 powinien umożliwić tego typu podmiotom otrzymanie dotacji na realizację planowanych działań i projektów.
 2. Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego – w ramach priorytetu wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.
 3. Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym ma się przyczynić do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej i budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.
 4. Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich ma się przyczynić do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.
 • Budżet: 80 mln zł rocznie, łącznie co najmniej 800 mln zł.
 • Do udziału w konsultacjach zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.
 • Konsultacje programu będą trwały 35 dni i zakończą się 28 września 2020 r.
 • Projekt Programu jest dostępny na stronie Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM www.gov.pl/web/pozytek
 • Założenia do nowego programu można znaleźć na stronie: www.gov.pl