Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Debata dotycząca raportu o stanie Gminy Niemcza za rok 2020 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Debata dotycząca raportu o stanie Gminy Niemcza za rok 2020

 

W czwartek 20 maja 2021r. w Niemczańskim Ośrodku Kultury odbyła się debata dotycząca raportu o stanie Gminy Niemcza za rok 2020. W sali widowiskowej NOK z mieszkańcami Niemczy spotkał się Burmistrz Jarosław Węgłowski, przedstawiciele Rady Miejskiej w Niemczy i Dyrektorzy instytucji gminnych.
Obecni mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań. Poruszono m.in. sprawę działań kierunkujących rozwój Gminy jako gminy turystycznej lub przemysłowej. Mieszkańcy pytali m.in. o kwestie oczyszczania miasta, renowację obiektów zabytkowych, detali związanych z basztą miejską, plany remontów kolejnych ulic m.in. Południowej- Kilińskiego a także o działania dotyczące pomocy osobom poszkodowanym przez ostatnie zalania. Szereg pytań dotyczyło działań i inicjatyw radnych Rady Miejskiej.
Padło też wiele pozytywnych opinii dotyczących już podjętych przez Burmistrza inwestycji w mieście m.in. remontu nawierzchni na Osiedlu Słonecznym w Niemczy, remontu ulicy Dolnej czy utworzenia Klubu Senior+. O sukcesach mogli też szeroko opowiedzieć Dyrektorzy jednostek obecni na spotkaniu.
Burmistrz Jarosław Węgłowski odpowiadając na pytania poinformował m.in. o kwotach funduszy zewnętrznych pozyskanych na inwestycje w kolejnych latach.
W roku 2018 pozyskano z zewnątrz 495 256 zł, w roku 2019 pozyskano 2 562 798 zł w roku 2020 to już kwota 8 455 816 zł. i dodatkowo na inwestycje lokalne w tym projekty Szkoły, OPS, Przedszkola czy Biblioteki ok. 2 mln.
Rok 2020 należy do wyjątkowo udanych pod względem inwestycji i pozyskanych funduszy, bo z ogólnej kwoty zewnętrznych funduszy tj. 10 600 000 zł wykonano m.in. przebudowę drogi gminnej w Stasinie za 659 000 zł, przebudowano nawierzchnię Osiedla Słonecznego za kwotę 2 512 000 zł, zakupiono nowy autobus szkolny za kwotę 800 000, zapewniono środki na inwestycje takie jak: budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej, budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy, kanalizacja sanitarna z Kietlina do Niemczy oraz budowa oświetlenia w Kietlinie.
Burmistrz zapoznał także obecnych z wysokością zadłużenia Gminy Niemcza, które na początku roku 2020 wynosiło 7 907 526 zł. Po spłacie kredytu w wys. 1 108 462 zł i zaciągnięciu pożyczki w wys. 300 000 zł na koniec roku 2020 zadłużenie Gminy Niemcza wyniosło 7 099 100 zł.
Na koniec Burmistrz wspomniał o planowanych w Niemczy kolejnych inwestycjach takich jak przebudowa ulicy Wiejskiej w Niemczy i ulicy Piastowskiej oraz ulicy Królowej Jadwigi.