Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Dnia 12.06.2020 Urząd Miasta i Gminy Niemcza będzie nieczynny - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Dnia 12.06.2020 Urząd Miasta i Gminy Niemcza będzie nieczynny

 

Dzień 12 czerwca 2020 ( piątek ) jest dniem wolnym od pracy, w którym to dniu pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Niemcza odbieraja sobie przysyługujący im dzień wolny od pracy przypadający na sobotę dnia 15 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 67/VIII/2020 o powyższej treści wydane zostało na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) w zw. z art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040
ze zm.) w zw. z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02 października 2012 r., sygn. akt K 27/11 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1110) w zw. z art. 1 pkt 1 lit. i, lit. m ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.) w zw. z § 25 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, w brzmieniu nadanym Zarządzeniem Nr 1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 02.01.2020 r.