Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Dofinansowania dla mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Dofinansowania dla mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza informuje że mieszkańcy Miasta i Gminy mogą skorzystać z dofinansowań :

  1. Kosztów budowy studni wierconej. Warunki otrzymania dotacji:

* brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione,

* brak możliwości poboru wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości,

  1. Zmiany instalacji grzewczych nieekologicznych na instalację grzewcze proekologiczne. Warunki otrzymania dotacji:

* likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości zasilanych paliwem stałym lub biomasą.

  1. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Warunki otrzymania dotacji:

* nieruchomość musi znajdujących się na obszarach nieobjętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej albo obszarach, na których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli:

Katarzyna Janicka, Anna Kuźniar-Kaczor – telefon kontaktowy: 74 8 376 994