Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nowy sprzęt w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nowy sprzęt w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy

 

Pod koniec ubiegłego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Niemczy pozyskała na swoją działalność statutową środki finansowe, dzięki którym możliwe było doposażenie jednostki. Cel dofinansowały:

1. Urząd Marszałkowski w kwocie 6 000 zł

2. Ministerstwo Finansów w kwocie 5 000 zł

3. Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat przeznaczyło 3 000 zł

4. Urząd Miasta i Gminy Niemcza przeznaczył 6 000 zł

5. Firmy ubezpieczeniowe 2 200 zł

Ponadto jednostka OSP w Niemczy wniosła również swój wkład własny w wysokości 15 000 zł. Za zebrane fundusze zakupiono zarówno mundury bojowe, hełmy, rękawice, buty specjalne, kominiarki strażackie jak i potrzebny sprzęt:, piłę ratowniczą, przecinarkę do stali i betonu, prądownice wodne, lancę gaśniczą. Za dofinansowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy wszystkim zaangażowanym instytucjom dziękujemy.