Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Druga sesja Rady Miejskiej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Druga sesja Rady Miejskiej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy

 

Szybko i sprawnie podczas drugiej sesji w dniu 24 maja Rada Miejska przyjęła uchwały dotyczące składów komisji, w ramach których będą pracowali radni podczas obecnej kadencji samorządu.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Niemczy:
Przewodniczący – Wiktor Iwaniuk
członkowie:
Bartosz Korneluk
Paweł Zapotoczny

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Niemczy
Przewodnicząca: Alicja Borodajko
członkowie:
Sabina Krasnodębska
Kamila Smęt
Krzysztof Śmigasiewicz
Miłosz Wrzesiński

Komisja Uzdrowiskowa, Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy
Przewodniczący: Mateusz Kossakowski
członkowie:
Wiktor Iwaniuk
Bartosz Korneluk
Adrian Królczyk
Kamila Smęt
Krzysztof Śmigasiewicz
Paweł Zapotoczny

Komisja Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Niemczy
Przewodnicząca: Paulina Dziedzic
członkowie:
Alicja Borodajko
Elzbieta Cieleban]
Maria Oleksiak
Sabina Krasnodębska
Miłosz Wrzesiński
Zygmunt Wołek

Przedstawicielem w zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” został wybrany radny:
Miłosz Wrzesiński

Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę o wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Rafała Pawłowskiego.
Odpowiadając na pytanie Radnej Marii Oleksiak, odpowiedzialna za sprawy kadrowe w UMiG Niemcza Urszula Ślęzak – Markiewicz wyjaśniła, że jest to maksymalna kwota wynagrodzenia zgodnie z ustawą o pensjach dla burmistrzów miast do 15 tys. mieszkańców i będzie wynosiła 19,367,50 zł brutto.
Ponadto – jak wyjaśniała – Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza, zgodnie z przepisami należą się nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawa.
Uchwała o wynagrodzeniu wejdzie w życie z dniem 6 maja 2024 r.

W punkcie: Interpelacje, zapytania i wnioski radnych, zabrało głos bardzo wielu radnych.
M.in. Radna Kamila Smęt pytała o możliwość otrzymywania szczegółowych informacji dotyczących utrudnień związanych z prowadzoną inwestycją budowy drogi w Kietlinie i zamykaniem kolejnych wjazdów do posesji.
Radny Zygmunt Wołek poruszył problem braku lamp oświetleniowych przy ul. Lipowej.
Radny Miłosz Wrzesiński poruszył temat zbliżającej się możliwości poruszania się koleją.
Radna Alicja Borodajko poruszyła problem utrudniających jazdę zarośli na terenie Osiedla Słonecznego i ulicy Gumińskiej.
Prezes PK Niemcza Elżbieta Szymańska wyjaśniła radnym kwestie m.in.: letniego utrzymania dróg, które w przypadku dróg powiatowych spoczywa na Powiecie (PK Niemcza nie odpowiada za letnie utrzymanie dróg powiatowych) a w przypadku dróg gminnych na Gminie, która to zadanie powierza PK Niemcza.

Na wszystkie pytania radnych szczegółowo odpowiadali Zastępca Burmistrza Andrzej Osipowicz oraz Burmistrz Rafał Pawłowski, który zapewnił o bieżącym informowaniu mieszkańców w sprawach ich dotyczących oraz zapraszał radnych do współpracy dotyczącej komunikacji.

Ważna informacja jaką przedstawił Burmistrz dotyczyła możliwości zmiany harmonogramu jazdy autobusów komunikacji miejskiej oraz nowej lokalizacji przystanków. Odbędzie się to jednak nie w drodze nakazowej a w poprzez konsultacje społeczne. Konsultacje z mieszkańcami miałyby rozpocząć się w czerwcu a zmiany po uzgodnieniach przeprowadzonych na zebraniach w każdym sołectwie miałyby wejść w życie jeszcze we wrześniu tego roku.

W punkcie wolne wnioski i zapytania sołtysów, obecni na sesji sołtysi zaprosili na najbliższe wydarzenia w sołectwach związane z Dniem Dziecka, przedstawili także liczne zapytania dotyczące spraw wiejskich.

Sesja po raz pierwszy od czasu pandemii odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, pomimo wielu uchwał trwała niepełne dwie godziny. Dyskusja przebiegała w bardzo spokojnej i rzeczowej atmosferze. Uchwałay zostały przyjęte jednomyślnie przez wszystkich radnych.
Poniżej zdjęcia: