Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Dzieje powstania parku w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Dzieje powstania parku w Niemczy

 

W związku z decyzją o powstaniu w Niemczy Parku Zamkowego im. Marii i Lecha Kaczyńskich prezentujemy na naszej stronie historię terenów, które zostaną zagospodarowane jako park, oraz podejmowane już próby zakładania parku miejskiego w Niemczy w przeszłości.

Dodajmy, że obecnie Niemcza nie posiada parku miejskiego, jako miejsca spędzania czasu przez mieszkańców,  jako terenu rekreacyjnego, z urządzeniami w pełni dostępnymi dla wszystkich nieodpłatnie.

W obrębie Niemczy w  Wojsławicach funkcjonuje Arboretum – Ogród Botaniczny.

Trochę historii.

Obecnego Stawu Zamkowego w okresie średniowiecza w Niemczy nie było. Cały teren zajmowały mokradła i bagna. Dzięki nim niemożliwy był atak na gród w roku 1017 od tej strony.

Dopiero w czasie panowania w Niemczy piastowskich książąt legnicko – brzeskich nastąpiło zagospodarowanie tego terenu.

Za panowania Fryderyka I– księcia brzeskiego i legnickiego z dynastii Piastów w roku 1488 tereny bagienne zostały osuszone i przekształcone w staw. Kolejni książęta konsekwentnie zagospodarowywali teren, i rozwijali gospodarkę hodowli ryb w stawie, który nazywali Stawem Zamkowym  lub Stawem Książęcym. Staw należał do dóbr książęcych.

W następnych epokach posługiwano się nazwą Staw Zamkowy, natomiast tereny  zielone wschodniej strony stawu określano jako  zbocze zamkowe i zbocze miejskie.

Nazwy park dla tego terenu nie było, natomiast nazwa Staw Zamkowy funkcjonowała w kolejnych epokach.

 

Staw Zamkowy w latach 30 tych XX wieku z gondolami

 

W latach 30 – tych XX wieku wykonano promenadę spacerową przy murach miejskich oraz zejście nad staw z promenady schodami zwanymi „Schodami do Nieba”. Tworzone promenady dostępne dla publiczności to był pierwszy etap zagospodarowania terenu dla mieszkańców, w następnym etapie promenady stawały  się nieodłącznym elementem każdego większego założenia miejskiego jakim był park. Może to oznaczać, że przedwojenni mieszkańcy planowali  założenie tu parku.

 

Parki miejskie jako tereny rekreacyjne powstawały w XIX i na początku XX wieku. W Niemczy takim terenem rekreacji i występów muzyków czy cyrkowców był zagospodarowany teren po dawnym stawie Bielarskim. W roku 1936 został nazwany Parkiem Miejskim z przeznaczeniem na wycieczki niedzielne i wypoczynek dla mieszkańców.  (obecny teren przy ul. Słowackiego).

Jednak nazwa park miejski dla tego terenu nie przyjęła się i obecnie nie funkcjonuje.

Można więc śmiało stwierdzić, że w okresie przedwojennym mieszkańcy planowali zagospodarować właśnie teren przy stawie jako park.

Decyzja o powstaniu Parku dla terenów wokół stawu  zapadła w roku 2021 i jest jak najbardziej uzasadniona dla dziedzictwa Niemczy. Jedyna nazwa jaka przetrwała dla tego terenu od XV wieku to nazwa stawu zamkowego. Więc nazwanie stawu wraz z terenami przyległymi Parkiem Zamkowym ma swoje głębokie historyczne uzasadnienie.

Wyróżnienie w nazwie Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich będzie niewątpliwie oddaniem hołdu parze polskich patriotów ich  uhonorowaniem oraz podniesieniem rangi inicjatywy budowy parku w Niemczy.          

 (Opr. Renata Kukuła, zdjęcia,  Tadeusz Dul)

Drodzy Czytelnicy jeśli posiadacie zdjęcia tego terenu z okresu np. powojennego bardzo prosimy o kontakt z Referatem Promocji UMiG Niemcza.

Serdecznie zapraszamy do współpracy