Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Dziękujemy za Dożynki - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Dziękujemy za Dożynki

Raz jeszcze DZIĘKUJĘ wszystkim tym, którzy nie zostali wymienieni, a których praca i wkład przyczyniły się do organizacji dożynkowej imprezy. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski

Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski 1 października 2019 roku podziękował wszystkim mieszkańcom Gminy Niemcza, osobom, środowiskom i instytucjom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia jakim były Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne, które odbyły się 08 września 2019 r. w Niemczy.

Burmistrz dziękował za wysiłek, trud, serce włożone w  zorganizowanie jak i czuwanie nad sprawnym przebiegiem imprezy. Jak mówił:  dzięki okazanemu wsparciu udało się stworzyć niezapomnianą uroczystość, którą  mieszkańcy naszej Gminy oraz przybyli goście będą długo wspominać. „Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…..  wtedy proste DZIĘKUJĘ zawiera wszystko co chcemy wyrazić”. Uroczystość podziękowań odbyła się w Niemczańskim Ośrodku Kultury. Niespodzianką była wizyta Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa oraz zastępcy dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD Izabeli Woronowicz. Przedstawiciele władz samorządu Województwa Dolnośląskiego przekazali podziękowania dla Burmistrza Niemczy, osób, instytucji oraz wszystkich mieszkańców Gminy za wspaniałe przygotowanie Dożynek. Podczas uroczystości wręczone zostały Honorowe Odznaki Zasłużonych dla Rolnictwa przyznane przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które otrzymali Stanisław Wzgarda oraz Andrzej Dudek. Przypomnijmy, że podczas Dożynek takie wyróżnienia wręczono Sylwestrowi Cielebanowi, Kazimierzowi Dziadkowcowi oraz Kazimierzowi Jankowskiemu.    Podziękowania dla Włodarzy za dożynki wyraziły także dzieci w spektaklu historycznym przygotowanym przez Renatę Kukułę i Annę Rutkowską. Podczas uroczystości wystąpiły nasze lokalne gwiazdy estrady dożynkowej zespół Joanki przygotowane pod kierunkiem Joanny Bagińskiej oraz zespół śpiewaczy Grodzianie. Dla wszystkich obecnych w sali NOK staraniem Burmistrza Niemczy przygotowano słodki poczęstunek.