Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza FUNDUSZ SOŁECKI W NASZEJ GMINIE NA 2021 ROK - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

FUNDUSZ SOŁECKI W NASZEJ GMINIE NA 2021 ROK

 

FUNDUSZ SOŁECKI W NASZEJ GMINIE NA 2021 ROK

Po raz kolejny mieszkańcy Naszej Gminy na zebraniach wiejskich zadecydowali o podziale środków funduszu sołeckiego.

W 2021 roku Gmina Niemcza wydatkuje na ten cel 162.080,70 zł.

W Sołectwie Gilów łączna kwota przypadających środków funduszu sołeckiego na rok 2021 wynosi 39.554,58 zł. W ramach tych środków zaplanowano zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów na kwotę 6.500,00 zł, zakup opału na salę wiejską w Gilowie 5.000,00 zł, zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gilowie 7.500,00 zł, zagospodarowanie terenu przy sali w Goli Dzierżoniowskiej 7.500,00 zł, zakup kosiarki 5.000,00 zł oraz zakup małej architektury na teren Gilowa 8.054,58 zł.

W Sołectwie Kietlin łączna kwota przypadających środków funduszu sołeckiego na rok 2021 wynosi 17.005,95 zł. W ramach tych środków zaplanowano poprawę stanu dróg polnych na kwotę 2.000,00 zł, renowację altany 1.000,00 zł, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek 2.500,00 zł, doposażenie placu zabaw 7.505,95 zł, a także wykończenie zadaszenia nad paleniskiem 4.000,00 zł.

W Sołectwie Ligota Mała łączna kwota przypadających środków funduszu sołeckiego na rok 2021 wynosi 10.623,47 zł. W ramach tych środków planuje się zakup tablicy ogłoszeń na kwotę 1.500,00 zł, wyposażenie placu zabaw 4.500,00 zł oraz oświetlenie placu zabaw 4.000,00 zł.

W Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska łączna kwota przypadających środków funduszu sołeckiego na rok 2021 wynosi 21.960,77 zł. W ramach tych środków zaplanowano budowę chodników (przejść miedzy blokami) na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej 16.960,77 zł oraz zakup garażu blaszanego 5.000,00 zł.

W Sołectwie Podlesie łączna kwota przypadających środków funduszu sołeckiego na rok 2021 wynosi 13.856 zł. W ramach tych środków zaplanowano remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu na kwotę 3.056,00 zł, organizację imprez integracyjnych 3.000,00 zł, zakup paliwa do koszenia 1.000,00 zł, a także wykonanie nawierzchni brukowej betonowej na części boiska w Podlesiu 5.800,00 zł.

W Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój łączna kwota przypadających środków funduszu sołeckiego na rok 2021 wynosi 30.064,84 zł. W ramach tych środków zaplanowano wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego na kwotę 1.500,00 zł, zakup materiałów dla filii Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju 264,84 zł, zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek 3.500,00 zł, remont wiaty na terenie rekreacyjno-sportowym 5.000,00 zł oraz doposażenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju 15.000,00 zł.

W Sołectwie Wilków Wielki łączna kwota przypadających środków funduszu sołeckiego na rok 2021 wynosi 29.015,09 zł. W ramach tych środków zaplanowano zakup kamienia na drogi śródpolne na kwotę 6.000,00 zł, doposażenie sali wiejskiej 3.000,00 zł, organizację imprezy integracyjnej 1.000,00 zł, zakup lamp solarnych 4.000,00 zł, zakup sprzętu sportowego 1.000,00 zł, zagospodarowanie placu zabaw we wsi Chwalęcin 7.015,09 zł, a także ułożenie kostki na siłowni zewnętrznej 7.000,00 zł.

Ponadto w ramach wspólnego przedsięwzięcia Sołectw: Przerzeczyn-Zdrój, Ligota Mała oraz Podlesie zaplanowano zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój. Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój zaplanowało na ten cel kwotę 4.800 zł, Sołectwo Podlesie 1.000 zł, a Sołectwo Ligota Mała 623,47 zł.