Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Gmina Niemcza przystępuje do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Gmina Niemcza przystępuje do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

 

Gmina Niemcza przystępuje do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Termin konsultacji wstępnych wyznacza się na czas od 15.10.2020r. do 24.11.2021 r.

Uwagi, wnioski i propozycje należy składać pisemnie w sekretariacie UMiG Niemcza lub mailowo na adres ajakubiec@um.niemcza.pl z podaniem kolejno:

  1. Imienia i nazwiska osoby zgłaszającej,
  2. Reprezentowanej organizacji,
  3. Treści uwagi / wniosku / propozycji,
  4. Danych kontaktowych (telefon, mail).