Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Gmina Niemcza w sądzie - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Gmina Niemcza w sądzie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza informuje, że w dniu 25.04.2019 r. odbyła się II rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, IV Wydział, w sprawie skargi na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o nr 107/VII/2018, dotyczące odwołania z funkcji Kierownika OPS w Niemczy. Sąd podzielił argumentację pełnomocnika Gminy, że akt odwołania wydany był prawidłowo. Sąd oddalił skargę w całości.

Poza tym także w dniu 25.04.2019 roku odbyła się II rozprawa , w sprawie skargi dotyczącej powołania na stanowisko Kierownika OPS-u w Niemczy. I w tym przypadku Sąd odrzucił skargę z uwagi na brak interesu prawnego w zaskarżeniu.

Powyższe postanowienia oznaczają 100% korzystne rozstrzygnięcia w I instancji sądowo-administracyjnej dla Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza oraz uczestniczki postępowania – obecnej Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy.