Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Gmina Piława Górna jako wspólnik Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Dzierżoniowie. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Gmina Piława Górna jako wspólnik Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Dzierżoniowie.

 

W dniu 10 października 2019 roku  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Dzierżoniowie pozytywnie rozpatrzyło Uchwałę Nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Piława Górna jako wspólnika Spółki WiK. Na dzień dzisiejszy współwłaścicielami Spółki WiK w Dzierżoniowie z ponad 70 milionowym kapitałem zakładowym są: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza, Piława Górna oraz Gmina Dzierżoniów. Dotychczasowe wspólne działania pozostałych 5 Gmin ze Spółką WiK pozwoliły  z udziałem środków unijnych zrealizować  ponad 200 milionowe inwestycje wodno – kanalizacyjne.  Inwestycje te nie tylko podniosły standardy ochrony  lokalnego środowiska ,  to przede wszystkim poprawa jakości  i  bezpieczeństwo wody zdatnej  do picia dla mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej , co w obecnych czasach suszy staje się coraz większym problemem. Wspólne działania to również budowa systemowych rozwiązań wodno- kanalizacyjnych , co  m.in.  pozwoliło  na znaczne zmniejszenie  niezbędnych kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Ponadto koszty ponoszone przez Gminy zawsze dotyczą wykupu udziałów Spółki, czyli nie stanowią zadłużenia. Reasumując, Gmina Piława Górna będzie mogła wspólnie z pozostałymi gminami i Spółką WiK racjonalniej ponosić koszty modernizacji  infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, co jest jej ustawowym obowiązkiem.