Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Gminny program dofinansowania dla mieszkańców w zakresie zmiany instalacji grzewczych oraz rządowy program „Czyste Powietrze” - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Gminny program dofinansowania dla mieszkańców w zakresie zmiany instalacji grzewczych oraz rządowy program „Czyste Powietrze”

 

Ogrzewanie w zabudowie jednorodzinnej na terenie Gminy Niemcza jest jedną z głównych przyczyn wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w okresie sezonu grzewczego. Emisja z tych źródeł jest szczególnie uciążliwa ze względu na niskie kominy i małe rozproszenie zanieczyszczeń oraz nieefektywne urządzenia grzewcze.

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/188/2017 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 listopada 2017 r., Gmina Niemcza realizuje program dofinansowania dla mieszkańców w zakresie zmiany instalacji grzewczych z nieekologicznych na instalacje grzewcze proekologiczne.

Do przedsięwzięć proekologicznych zalicza się zakup i zamontowanie fabrycznie nowych urządzeń grzewczych:

– kotłów gazowych,

– kotłów na lekki olej opałowy,

– pieców zasilanych prądem elektrycznym,

– kotłów na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy,

– włączenie do sieci cieplnych,

– OZE (czyli: odnawialne źródła energii) – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – służące zasileniu źródła.

Dofinansowanie na w/w przedsięwzięcie może być udzielone:

1) osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami (właściciele, współwłaściciele, najemcy),

2) osobom fizycznym, będącym przedsiębiorcami, ale nie prowadzącym działalności gospodarczej w lokalu lub w nieruchomości, w której następuje realizacja przedsięwzięcia,

3) wspólnotom mieszkaniowym.

Pracownik UMiG Niemcza: Katarzyna Puszka, referent ds. ochrony środowiska tel. /74 / 8 376 994

Dodatkowo podajemy informację o rządowym programie „Czyste Powietrze”, który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnychpunkt konsultacyjny programu, prowadzony przez „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” znajduje się w budynku Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Bielawska 15, 58-200 Dzierżoniów

tel. 517 566 669

e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl