Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

Granty PPGR

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Cyfrowa Polska oferuje granty na dofinansowanie zakupu komputerów do nauki zdalnej dla gmin tzw. popegeerowskich.

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Niemcza w ilości uzależnionej od liczby dzieci z rodzin po PPGR (wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników PGR) uprawnionych do składania oświadczeń.

 

Oświadczenia można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza

w terminie do 3 listopada 2021 r. według ustalonego wzoru, łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i deklaracją wyboru sprzętu.

 

Ważne! Osoby nie mieszkające w mieście lub gminie Niemcza muszą składać oświadczenia w gminie właściwej dla miejsca swojego zamieszkania.

Sprzęt od razu przechodzi na własność beneficjenta ostatecznego, który przez okres 2 lat będzie zobligowany do utrzymania efektów projektu, tj.:

– rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa/komputera, bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją;

– rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiąże się do składania w okresach co 6 miesięcy oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu;

– rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiąże się do corocznego okazania laptopa/komputera do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w Urzędzie Gminy Niemcza, lub w miejscu zamieszkania rodzica/pełnoletniego ucznia.

Uprawnieni do składania wniosków są:

  • rodzice/opiekuni prawni dziecka będącego uczniem szkoły podstawowej, lub średniej;
  • uczniowie szkoły średniej którzy ukończyli 18 rok życia.

 W celach doprecyzowania, jaki sprzęt jest Państwu potrzebny, prosimy o wypełnienie dodatkowego załącznika – deklaracji o wyborze sprzętu.

 

Zapraszamy uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów do składania oświadczeń/deklaracji.

1a. WZÓR OŚWIADCZENIA DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (załącznik nr 7)

1b. WZÓR OŚWIADCZENIA DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ (załącznik nr 8)

2. DEKLARACJA O WYBORZE SPRZĘTU

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne TUTAJ, oraz u pracownika Urzędu Miasta i Gminy Niemcza: Artur Jakubiec, tel. 74 83 76 999 

deklaracja

zalacznik_nr_7

zalacznik_nr_8