Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Historyczna decyzja w rozwoju miasta zapadła. Będziemy mieli Park w Niemczy. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Historyczna decyzja w rozwoju miasta zapadła. Będziemy mieli Park w Niemczy.

 

W Niemczy powstanie Park. Jest to niewątpliwie historyczna decyzja w rozwoju przestrzennym naszego miasta. W dziejach każdego miasta zapisywane są daty zakładania parków. W Niemczy tą datą będzie 27 grudnia 2021 rok, kiedy to na wniosek Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego Rada Miejska przyjęła uchwałę o wydzieleniu terenu pod przyszły park oraz nadaniu mu imienia. Park będzie zajmował teren wokół Stawu Zamkowego tj. teren skarpy przy murach miejskich od strony ulic Królowej Jadwigi, Podmiejskiej, teren dochodzący do ulicy Przedszkolnej, następnie wzdłuż Gumińskiego Potoku do ulicy Batalionów Chłopskich.

Wydzielony w ten sposób teren otrzymał nazwę Park Zamkowy im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Uchwała o nadaniu imienia Parkowi zobowiązuje do  podjęcia prac nad uporządkowaniem terenu, który jest obecnie w dużym stopniu zaniedbany. Ostatnie prace upiększające w tym miejscu to budowa tarasu spacerowego oraz schodów nad staw zwanych „Schodami do Nieba” pochodzą z lat 1935-1937, oświetlenie parku, plac z urządzeniami rekreacyjnym i  budowa ścieżki rowerowej wokół stawu to inwestycje współczesne.

Budowa parku w mieście to decyzja zobowiązująca nie tylko dla władz, które będą musiały pozyskiwać fundusze na prace upiększające ale także dla mieszkańców, którzy powinni uczestniczyć w pracach porządkowych oraz wszelkich przedsięwzięciach mających na celu zorganizowanie wszystkich niezbędnych elementów świadczących o posiadaniu przez Niemczę Parku miejskiego.

W przedstawionym radnym uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in, że: z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ze wszystkimi mieszkańcami całej Gminy Niemcza w celu zapoznania się z ich zdaniem. Wyniki konsultacji: Na 4 340 osób uprawnionych do głosowania wzięło udział 162 mieszkańców z całej gminy; 101 głosów opowiedziało się ZA przyjęciem nazwyPark Zamkowy imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich”; 59 głosów było PRZECIW; 2 głosy były nieważne.

Większość głosujących mieszkańców poparła tym samym propozycję Burmistrza.

Nadanie nazwy Park Zamkowy im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy ma na celu upowszechnienie wśród mieszkańców Niemczy dziedzictwa  historycznego terenu, bezpośrednio przylegającego do obecnego miasta i jednocześnie dawnego grodu Niemczy. Teren ten pełniący funkcje obronne od X wieku, zagospodarowywany od XV wieku przez władców piastowskich, służył mieszkańcom w późniejszych epokach częściowo jako teren rekreacji. Jego pełne zagospodarowanie  w formie parku pozwoli na wykorzystanie tej przestrzeni w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych. Dodatkowo przyczyni się do promocji bogatej przeszłości historycznego miasta Niemcza oraz upowszechnienia, zachowanej od czasów najdawniejszych historycznej nazwy dla tego terenu..

Nadane imienia   Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, będzie godnym uhonorowaniem pamięci Lecha i Marii Kaczyńskich, zasłużonych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, godnie reprezentujących nasz kraj na arenie międzynarodowej. Prezydent Lech Kaczyński od początku swej kadencji (2005-2010) podkreślał, że ochrona przyrody jako dziedzictwa narodowego, są dla niego szczególnie ważne. Jedną ze zmian, które po objęciu urzędu Lech Kaczyński wprowadził w funkcjonowaniu Kancelarii Prezydenta RP było powołanie Biura Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego. Mecenat nad dziedzictwem narodowym uznawał  za ważną dziedzinę bo wymykającą się regułom wolnorynkowym.

Pierwsza Dama w latach 2005-2010 szeroko angażowała się w działalność charytatywną. Była wyróżniana za wrażliwość społeczną, zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska, otrzymała tytuł wielkiego miłośnika kultury. Imieniem i nazwiskiem prezydentowej Marii Kaczyńskiej oficjalnie nazwano nową odmianę uprawną tulipana o nazwie systematycznej Tulipa L. „Maria Kaczynska”.

Para prezydencka zginęła podczas pełnienia obowiązków w katastrofie lotniczej w Smoleńsku  10 kwietnia 2010 roku.

Maria i Lech Kaczyńscy bez wątpienia zasługują na pamięć mieszkańców Gminy Niemcza, a rozbudowywany w Niemczy park z alejami tulipanów będzie nie tylko wyrazem pamięci ale też ideą pozostawienia współczesnym mieszkańcom wzorowego przykładu pracy na rzecz renowacji i upiększania dziedzictwa ziemi niemczańskiej.

Poniżej zdjęcia z obecnego stanu terenu pod przyszły park:

 

Ostateczną decyzję podjęli radni. W głosowaniu nad powyższą uchwałą

ZA (9) Głosowali

Borodajko Alicja Maria

Dziedzic Paulina Ewa

Kaczorowski Michał Mirosław

Mielnik Edyta Marta

Oleksiak Maria Krystyna

Rożek Paweł Andrzej

Smęt Kamila Anna

Szklarski Mieczysław Stanisław

Zapotoczny Paweł

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Osipowicz Andrzej Piotr

Pelc Stanisław Tadeusz

NIEOBECNI (4)

Kajrys Wiesława Ewa

Kossakowski Mateusz

Szachniewicz Stanisław

Wrzesiński Miłosz Marek