Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Historyczny dzień, wielkie święto w Przerzeczynie – Zdroju. Otwarcie nowej Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Historyczny dzień, wielkie święto w Przerzeczynie – Zdroju. Otwarcie nowej Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

W piątek 9 grudnia 2022 odbyła się w Przerzeczynie – Zdroju uroczystość otwarcia nowej Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość została przeprowadzona zgodnie Ceremoniałem Strażackim Związku OSP RP, pod komendą Prezesa Zarządu  Miejsko – Gminnego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczy Bartłomieja Oleksiaka. W pełnej gali w prezentacji paradnej wzięli udział strażacy jednostek OSP Przerzeczyn – Zdrój, delegacje jednostek OSP Niemcza, OSP Gilów, OSP Kamieniec Ząbkowicki oraz Poczet Sztandarowy Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Niemczy.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego przy asyście pocztu flagowego.

Wydarzenie otworzył Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski. Burmistrz przywitał gości a w wystąpieniu powiedział m.in.:

Szanowni Państwo, Szanowni Goście, jesteśmy dzisiaj świadkami przekazania pięknego, nowoczesnego, komfortowego obiektu Strażnicy dla strażaków OSP w Przerzeczynie – Zdroju. Jednostka ta działa od 1946 roku. Przez 76 lat działalności jednostka rozwija się i spełnia coraz więcej zadań w akcjach ratowania życia i mienia. Jest jednostką niezastąpioną w systemie ratowniczym ze względu na bezpośrednie położenie przy krajowej ósemce.

Przez wszystkie te lata jednostka korzystała z budynku, zupełnie nieprzystosowanego do tak poważnych i odpowiedzialnych zadań.

Jako włodarz Gminy Niemcza zdecydowałem o podjęciu starań na rzecz zmiany tej sytuacji.

Nie posiadając własnych środków budżetowych, jedyną szansą było podjęcie działań na rzecz pozyskania funduszy zewnętrznych. Przy wsparciu zespołu urzędników udało się stworzyć odpowiednie dokumenty i pozyskać środki z rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Nasza inwestycja wystartowała w dniu 1 stycznia bieżącego roku, kiedy to podpisaliśmy umowę z wykonawcą  na wykonanie zadania, tutaj na placu w obecności strażaków i mieszkańców  Przerzeczyna –Zdroju.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem, zgodnie ze wszystkimi procedurami, na miarę zgłoszonych potrzeb i oczekiwań. Koszt całej inwestycji to kwota milion 534 tysiące 97 złotych i 71 groszy. Tym samym zamiast dotychczasowej siedziby o powierzchni 90 m 2 nasi strażacy będą mieli teraz możliwość działania w obiekcie, którego powierzchnia to 240 m 2 a razem z całym terenem przyległym to 286 m 2.”

 Burmistrz dziękując za wsparcie wręczył statuetkę dla Ministra Michała Dworczyka mówiąc: dla Osoby, na którą zawsze mogę liczyć jako samorządowiec”

Po przemówieniu Burmistrza głos zabrał Prezes OSP Przerzeczyn – Zdrój Marcin Walulik.

Dziękując za nową Remizę Prezes powiedział m.in.:

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – z tym hasłem ruszamy do każdej akcji. Dzisiejszy dzień pokazuje, że nasza praca i zaangażowanie, są doceniane. Dzisiaj świętujemy i cieszymy się niezmiernie, że ten piękny budynek stanie się naszą siedzibą. Po 76 latach działalności nasza jednostka doczekała, że włodarzem gminy został człowiek dla którego nasze potrzeby stały się priorytetem.

Jednostka OSP Przerzeczyn – Zdrój posiada obecnie 23 czynnych druhów z tego 19 uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych i 15 – osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.  Jednostka prowadzi szereg działań ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu dzierżoniowskiego, gminy Niemcza oraz  na drodze krajowej DK 8.

W imieniu wszystkich strażaków  jednostki OSP Przerzeczyn – Zdrój bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi Jarosławowi Węgłowskiemu za jego osobiste zaangażowanie we wszelkie działania wspierające naszą działalność.

W wyniku skutecznych działań Pana Burmistrza dwa lata temu w październiku 2019 roku otrzymaliśmy nowy wóz bojowy. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy za kwotę 824.592,00 zł, który od dzisiaj będzie garażował w nowym garażu, w naszej nowej strażnicy.

Pragnę także wyrazić Panu uznanie za konsekwencję w realizacji inwestycji pomimo licznych problemów, za podjęcie dodatkowych prac w otoczeniu Strażnicy, pomimo konieczności zwiększenia kosztów.

My strażacy jednostki OSP Przerzeczyn – Zdrój uznajemy podjęte prze Pana działanie na rzecz budowy strażnicy za udane i dzisiaj z tego miejsca serdecznie dziękujemy.

 Prezes wręczył podziękowania osobom, które przyczyniły się do realizacji inwestycji. Podziękowania od OSP Przerzeczyn – Zdrój otrzymali:

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski

Skarbnika Miasta i Gminy Niemcza Marta Żłobicka-Wnuk

Minister Michał Dworczyk

Senator Aleksander Szwed

Poseł Marcin Gwóźdż

Wojewoda Jarosław Kresa

Marszałek Grzegorz Macko

Sołtys Wsi Przerzeczyn – Zdrój Bogumiła Mikulska-Płaneta

Wykonawca inwestycji Sławomir Świat

Inspektor nadzoru Marek Wilkosz

Kierownik Referatu Budownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy Paulina Smolarek

Wykonawcę branży elektrycznej Robert Czerwiński

Wykonawcę dodatkowych prac Jan Królczyk

Wspierający Jednostkę Justyna i Adrian Królczykowie

W kolejnych przemówieniach pochwały dla efektów inwestycji oraz życzenia dla strażaków OSP Przerzeczyn – Zdrój skierowali:

 Dyrektor Biura Ministra Michała Dworczyka- Irena Bukalska, Poseł Marcin Góźdź,  Senator Aleksander Szwed, Wojewoda Jarosław Kresa, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu młodszy  brygadier Michał Pięta,Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie Starszy kapitan Sławomir Dudziński, Sołtys Przrzeczyna – Zdroju Bogumiła Mikulska – Płaneta.

 Poniżej publikujemy wystąpienie Ministra Michała Dworczyka

skierowane do Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego,

Prezesa Marcina Walulika, strażaków oraz gości wydarzenia.

 Następnie przy dźwiękach syreny strażackiej zaproszeni goście dokonali symbolicznego otwarcia obiektu poprzez uroczyste przecięcie wstęgi. W tej części wydarzenia asystę pełniły harcerki 17 Drużyny Harcerskiej POLANA w Niemczy uczennice Szkoły Podstawowej w Niemczy: Klaudia Brońska i Hania Milak.

Poświęcenia budynku dokonał Proboszcz parafii Przerzeczyn – Zdrój, ksiądz kanonik Marian Chomiak. Po ceremoniach obecni wysłuchali hymnu strażackiego „Rycerze Floriana”.

Uroczystość oficjalną zakończyło pamiątkowe zdjęcie uczestników wydarzenia.

Po zakończeniu części oficjalnej obecni na wydarzeniu strażacy, goście i mieszkańcy obejrzeli wnętrza wyjątkowo pięknego, nowoczesnego obiektu. Zaprzyjaźnione jednostki, oraz zaproszeni goście prezentami i gratulacjami fetowali wielki dzień i prawdziwe święto  strażaków z jednostki OSP Przerzeczyn – Zdrój.

Miło nam poinformować, że strażaccy z jednostki OSP Przerzeczyn – Zdrój podziękowali także dyrektorowi NOK Tomaszowi Dudlejowi za pomoc w przygotowaniu wydarzenia, Andrzejowi Kukule za prowadzenie części oficjalnej oraz Renacie Kukule za opracowanie scenariusza części oficjalnej.

 Poniżej zdjęcia z otwarcia nowej Strażniy OSP Przerzeczyn – Zdrój 9 grudnia 2022 r.